Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Szkoły w Wadowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Nadbrzeżna 25B, 34-100 Wadowice

tel/fax:  (33) 873 14 74

email: s-wadow@zdz.katowice.pl

Nasz Facebook:  klik

 

 Szkoły młodzieżowe :


Technikum

Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe oraz przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK INFORMATYK z innowacją e-sportową

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty: 

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach z egzaminu ósmoklasisty
 • wydruk z logowania w systemie Vulcan (podczas rejestracji elektronicznej- nie jest warunkiem koniecznym)
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
 • trzy fotografie
 • wpłacenie wpisowego (będzie ono wpłacane na indywidulany numer konta, który Państwu wygenerujemy
 • opinia psychologiczno - pedagogiczna

Branżowa Szkoła I Stopnia: 

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty: 

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach z egzaminu ósmoklasisty
 • wydruk z logowania w systemie Vulcan (podczas rejestracji elektronicznej- nie jest warunkiem koniecznym)
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
 • trzy fotografie
 • wpłacenie wpisowego (będzie ono wpłacane na indywidulany numer konta, który Państwu wygenerujemy)
 • opinia psychologiczno - pedagogiczna


DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Liceum Ogólnokształcące:

  • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia/szkoły podstawowej/gimnazjum
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • wpłacenie wpisowego (będzie ono wpłacane na indywidulany numer konta, który Państwu wygenerujemy)
  • trzy fotografie

 

Pliki do pobrania