Regulamin przyznawania stypendiów uczniom i słuchaczom