Technik logistyk - klasa mundurowa

TECHNIK LOGISTYK - KLASA "MUNDUROWA"

ZAPISZ SIĘ

symbol zawodu (333107

Okres nauczania: 5 lat (dla uczniów kończących klasę 8 szkoły podstawowej)

 System nauczania: dzienny 

Jak wygląda nauka w Technikum?

Nauka trwa 5 lat po szkole podstawowej  obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe oraz przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i geografii na poziomie rozszerzonym. Uczniów podejmujących naukę w szkole obowiązuje mundur.

Czym zajmuje się Technik logistyk?

 •         Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta,
 •         Dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów,
 •         Analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne,
 •         Zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku. Dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do działania, zabezpiecza system dystrybucji, przepływ towarów, usług i informacji.

Jakie cechy musi mieć Technik Logistyk?

Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Nie bez znaczenia są także umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym. Wobec konieczności ochrony środowiska, przed technikami logistykami stają nowe zadania związane z koniecznością odzyskiwania, zabezpieczania i utylizacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

Aby zdobyć tytuł technika logistyka trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje wyróżnione w zawodzie. Są to:

 • SPL.01. Obsługa magazynów
 • SPL.04. Organizacja transportu

Technik logistyk – klasa wojskowa to specjalizacja skierowana głównie do uczniów planujących związać swoją przyszłość z zawodem żołnierza. Absolwent będzie posiadał przygotowanie do pracy w Wojskach Lądowych, Siłach Powietrznych, Biurze Ochrony Rządu i innych. Uczniów podejmujących naukę w szkole obowiązuje mundur.

Poza zajęciami w szkole uczniowie klasy wojskowej będą brali udział w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, które odbywają się w terenie. Są to:

 • wycieczki do jednostek wojskowych
 • zajęcia w jednostkach straży pożarnych, policji i innych
 • wyjazdy na poligony, rajdy, obozy letnie i zimowe
 • zajęcia z samoobrony
 • zajęcia z pływania i ratownictwa
 • ćwiczenia wzmacniające umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych
 • paintball
 • obóz survivalowy
 • zajęcia na strzelnicy i wiele innych.

 

ZAPISZ SIĘ