Klasa wielozawodowa

KLASA WIELOZAWODOWA - REKRUTACJA 2024/2025

ZAPISZ SIĘ

W klasie wielozawodowej uczeń wybiera zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Skupia ona uczniów uczących się w różnych zawodach.

W naszej szkole, w klasie wielozawodowej, mogą kształcić się uczniowie w następujących zawodach:

 • kucharz,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • fryzjer,
 • elektryk,
 • stolarz,
 • ślusarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • logistyk magazynier
 • elektromechanik,
 • sprzedawca,
 • tapicer,
 • krawiec,
 • oraz  w wielu innych

Nauka w szkole branżowej trwa 3 lata.

Wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych młodzież zdobywa na 4- tygodniowych kursach organizowanych przez szkołę. Praktyki zawodowe organizowane są wspólnie z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie i Wadowicach oraz indywidualnymi pracodawcami – rzemieślnikami.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest zapewnienie sobie praktyku pracodawcy zewnętrznego.

 • W klasie pierwszej i drugiej  zajęcia odbywają się 3 dni w tygodniu, w czasie której uczeń zdobywa wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. Pozostałe dni to praktyka u pracodawcy.
 • W klasie trzeciej uczeń spędza u pracodawcy 3 dni a nauka w szkole to 2 dni.

Praktyczna nauka zawodu  realizowana jest w wybranym przez ucznia zakładzie pracy po zawarciu umowy o pracę w wybranym zawodzie (zgodnym z wykazem zawodów MEN).

Dlaczego warto wybrać szkołę branżową?

 • Po ukończeniu szkoły uzyskasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
 • Masz możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu.
 • Uczysz się zawodu na praktykach w zakładach pracy.
 • Uczą mistrzowie w swoim fachu.
 • Za praktykę u pracodawcy otrzymujesz wynagrodzenie.

Uczniowie mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje na różnego rodzaju kursach – uczniom szkoły przysługuje 20% zniżki na kursy organizowane przez ośrodki kształcenia ZDZ w Katowicach.

ZAPISZ SIĘ