Wykaz szkół i kierunków kształcenia - wadowice

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Branżowa Szkoła I Stopnia

Klasa wielozawodowa ze specjalnością wojskową

70 zł

160 zł

Zapisz się

Technikum

Technik informatyk ze specjalnością e-sportową

70 zł

160 zł

Zapisz się

Technik informatyk ze specjalnością grafika komputerowa

70 zł

160 zł

Technik logistyk - klasa mundurowa

70 zł

160 zł

Technik programista ze specjalnością e-sportową

70 zł

160 zł

Technik programista ze specjalnością grafika komputerowa

70 zł

160 zł

Technik usług fryzjerskich

70 zł

160 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kształcenie ogólne

70 zł

300 zł

Zapisz się