Wykaz szkół i kierunków kształcenia - wadowice

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Branżowa Szkoła I Stopnia

Fryzjer

50 zł

140 zł

Zapisz się

Klasa wielozawodowa

50 zł

160 zł

Kucharz

50 zł

140 zł

Technikum

Technik informatyk ze specjalnością e-sportową

50 zł

160 zł

Zapisz się

Technik logistyk - klasa mundurowa

50 zł

140 zł

Technik programista ze specjalnością e-sportową

50 zł

160 zł

Technik usług fryzjerskich

50 zł

140 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kształcenie ogólne

50 zł

270 zł

Zapisz się