Wykaz szkół i kierunków kształcenia - wadowice

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Branżowa Szkoła I Stopnia

Fryzjer

70 zł

160 zł

Zapisz się

Klasa wielozawodowa

70 zł

160 zł

Kucharz

70 zł

160 zł

Technikum

Technik informatyk ze specjalnością e-sportową

70 zł

160 zł

Zapisz się

Technik logistyk - klasa mundurowa

70 zł

160 zł

Technik programista ze specjalnością e-sportową

70 zł

160 zł

Technik usług fryzjerskich

70 zł

160 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kształcenie ogólne

70 zł

270 zł

Zapisz się