Rekrutacja - technik usług fryzjerskich

Technik usług fryzjerskich – symbol zawodu 514105

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;

2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów;

3) wykonywania strzyżenia włosów;

4) wykonywania stylizacji fryzur;

5) wykonywania projektów fryzur.

 

Aby zdobyć tytuł technika usług fryzjerskich trzeba zdać egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje wyróżnione w zawodzie. Są to:

  1. AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
  2. AU.26. Projektowanie fryzur