FRYZJER

FRYZJER - REKRUTACJA 2020/2021

ZAPISZ SIĘ

symbol zawodu (514101) 

Okres nauczania: 3 lata 

 System nauczania: dzienny

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:
Poprzez osiągnięcie efektów kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, absolwent naszej szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów, 
  • wykonywania zabiegów chemicznych włosów, 
  • wykonywania strzyżenia włosów, 
  • wykonywania stylizacji fryzur. 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
Zajęcia praktyczne (praktyczna nauka zawodu) jest realizowana u pracodawców oraz na szkolnej pracowni fryzjerskiej. Z młodocianym pracownikiem pracodawca zawiera umowę o kształcenie praktyczne. 

UMOWA O KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE JEST WARUNKIEM PRZYJĘCIA DO SZKOŁY. 
Harmonogram odbywania zajęć edukacyjnych teoretycznych w szkole:

  • klasa I - 3 x w tygodniu 
  • klasa II - 3 x w tygodniu 
  • klasa III - 2 x w tygodniu 

Szkoła, dzięki wieloletniej współpracy z pracodawcami, pomaga kandydatom w znalezieniu dogodnego miejsca odbywania zajęć praktycznych.

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Pozytywny wynik tego egzaminu pozwala uzyskać następującą kwalifikację: 

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich 
– egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec kl. III. 

REALIZACJA PROGRAMÓW NAUCZANIA: 
Odbywa się z wykorzystaniem: licznych pomocy dydaktycznych, materiałów, sprzętu i urządzeń fryzjerskich. Uatrakcyjnienie procesu nauczania gwarantuje udział uczniów w szkoleniach, pokazach i konkursach fryzjerskich oraz kosmetycznych zewnętrznych i wewnątrzszkolnych. 

ZATRUDNIENIE ABSOLWENTA: 
Absolwent może pracować m.in.: 

  • w salonie fryzjerskim,
  • może otworzyć własny zakład fryzjerski,
  • po uzyskaniu dyplomu mistrzowskiego oraz kwalifikacji pedagogicznych może kształcić w zawodzie uczniów -młodocianych pracowników.

ZAPISZ SIĘ