Warunki rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH (Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia)

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu 8-klasisty
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  • wpłacenie wpisowego

DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Branżowa Szkoła II Stopnia

  • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  • wpłacenie wpisowego