Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Szkoły w Wadowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Nadbrzeżna 25B, 34-100 Wadowice

tel/fax:  (33) 873 14 74

email: s-wadow@zdz.katowice.pl

Facebook:  https://www.facebook.com/ZDZAndrychow/

Vulcan: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/

 

 

 Szkoły młodzieżowe :


Technikum

Nauka trwa 4 lata i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe oraz przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK INFORMATYK z innowacją e-sportową

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty: 

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach  egzaminu gimnazjalnego 
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (dla zasadniczych szkół zawodowych, technikum)
 • wpłacenie wpisowego

Zasadnicza Szkoła Zawodowa ( Branżowa Szkoła I Stopnia): 

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty: 

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach  egzaminu gimnazjalnego 
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
 • wpłacenie wpisowego


DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

 Liceum Ogólnokształcące :

 • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (kl.II), bądź ukończenia gimnazjum (kl.I)
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • wpłacenie wpisowego

 

Niepubliczna Szkoła Policealna:

  • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły szkoły średniej
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
  • wpłacenie wpisowego