Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Szkoły w Wadowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Nadbrzeżna 25B, 34-100 Wadowice

tel/fax:  (33) 873 14 74

email: s-wadow@zdz.katowice.pl

Facebook:  https://www.facebook.com/ZDZAndrychow/

Vulcan: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/

 

 

 Szkoły młodzieżowe :


Technikum

Nauka trwa 4 lata (dla uczniów kończących szkołą gimanzjalną, 5 lat (dla uczniów kończących klasę 8 szkoły podstawowej) i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe oraz przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK INFORMATYK z innowacją e-sportową

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty: 

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach  egzaminu gimnazjalnego 
 • wydruk z logowania w systemie Vulcan (podczas rejestracji elektronicznej- nie jest warunkiem koniecznym)
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
 • trzy fotografie
 • wpłacenie wpisowego (będzie ono wpłacane na indywidulany numer konta, który Państwu wygenerujemy)

Branżowa Szkoła I Stopnia (Zasadnicza Szkoła Zawodowa): 

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty: 

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach  egzaminu gimnazjalnego 
 • wydruk z logowania w systemie Vulcan (podczas rejestracji elektronicznej- nie jest warunkiem koniecznym)
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
 • trzy fotografie
 • wpłacenie wpisowego (będzie ono wpłacane na indywidulany numer konta, który Państwu wygenerujemy)


DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

 Liceum Ogólnokształcące :

 • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (kl.II), bądź ukończenia gimnazjum (kl.I)
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • wpłacenie wpisowego (będzie ono wpłacane na indywidulany numer konta, który Państwu wygenerujemy)
 • trzy fotografie

Niepubliczna Szkoła Policealna:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
  • wpłacenie wpisowego (będzie ono wpłacane na indywidulany numer konta, który Państwu wygenerujemy)
  • trzy fotografie

 

Pliki do pobrania