Ślubowanie klas wojskowych w Andrychowie

25.05.2022

Wczoraj na Placu Mickiewicza w Andrychowie, uczniowie klas mundurowych złożyli uroczyste ślubowanie.
Emocje z wczorajszego wydarzenia jeszcze nie opadły.
Dzięki fotografiom i filmikom, możemy z wszystkimi podzielić się naszą radością.
Dziękujemy Wszystkim tak licznie przybyłym Gościom:
 • Powiat Wadowicki
 • Zofia Kaczyńska
 • Filip Kaczyński - Poseł na Sejm RP - Poseł na Sejm RP
 • Andrychów Nasze Miasto
 • Piotr Hajnosz -przewodniczący rady Miejskiej w Wadowicach
 • Senator Andrzej Pająk
 • Małopolska Wicekurator Oświaty Halina Cimmer
 • Anna Rauch - AK
 • ks. parałat St. Czernik
 • płk. Z. Pustułka - WCR Oświęcim
 • Małgorzata Chrapek - wójt Gimny Wieprz
 • Tomasz Żak - burmistrz Andrychowa
 • Wojciech Polak- wiceburmistrz
 • Pan Roman Babski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie, Pani Dorota Magiera, Wice Przew. Rady,
 • Pani Grażyna Łoboda , Sekretarz Gminy Andrychów,
 • Pani Agnieszka Gierszewska, Dyrektor Biura Burmistrza w Andrychowie,
 • Pani Dorota Żywioł, Skarbnik Gminy Andrychów
 • oraz Radni Gminy Andrychów
 • Pan Andrzej Szafrański - Dyrektor Zarządu Oświaty w Andrychowie
 • Pan Marcina Putyra- Dyrektor Miejski Ośrodka Sportu i Rekreacji w Andrychowie Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Andrychowie- Brygadiera Tomasza Kasperka
 • Mjr. Maciej Niemiec Z-ce Dyrektora ZK w Wadowicach
 • Krzysztof Tokarz – Komendant Straży Miejskiej w Andrychowie
 • 5 Batalion Dowodzenia w Krakowie na dzisiejszej uroczystości reprezentowali kapral Arkadiusz Wrona oraz st. szer Tomasz Kunat –Dębicki.
Dziękujemy Rodzicom uczniów za wsparcie i obecność :)
Dziękujemy Wam - Kadeci klas pierwszej i drugiej - w Was siła!