Aktywna Tablica w naszej szkole!

15.12.2022

Jest nam miło poinformować, że nasza szkoła otrzymała w tym roku dofinansowanie w ramach projektu "Aktywna Tablica"!

Dzięki uzyskanym funduszom zakupiliśmy 3 interaktywne monitory, z których nasi nauczyciele i uczniowie będą mogli korzystać na zajęciach.

Otrzymane dofinansowanie: 14 000 zł
Wkład własny szkoły to: 3 500 zł