FRK.04. - WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

 FRK.04. - WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH 

WYODRĘBNIONY W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (514207) 

Okres nauczania: 1 rok (2 semestry)

System nauczania: zaoczny

Technik usług kosmetycznych jest to zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca, pomoc w tworzeniu ładnego zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia człowieka. Słuchacze uczą się zastosowania preparatów, materiałów i urządzeń niezbędnych w kosmetyce. W czasie nauki zapoznają się z wiadomościami z wielu dziedzin medycznych, a szczególnie z zakresu kosmetyki oraz opanowują praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów kosmetycznych. 

Kursy skierowane są do osób zainteresowanych uzyskiwaniem nowego zawodu lub uzupełnianiem wiedzy zawodowej. Nasz szkoła stawia na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności.

Słuchacz, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy otrzymuje zaświadczenie ukończenia tego kursu. Umożliwia mu to przystąpienie do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w tym zawodzie. Natomiast ukończenie obu kwalifikacji AU. 61 ( Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy) i AU. 62  ( Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp ) oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie umożliwia otrzymanie tytułu technik usług kosmetycznych.

1. WYKONYWANIE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH TWARZY:

ABSOLWENT:

 • przeprowadza wywiad z klientem;
 • dobiera metody diagnozy stanu skóry twarzy, szyi i dekoltu;
 • ocenia stan skóry twarzy, szyi i dekoltu;
 • określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
 • przygotowuje klienta do określonego zabiegu pielęgnacyjnego twarzy, szyi i dekoltu;
 • dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem pielęgnacyjnym twarzy, szyi i dekoltu;
 • przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
 • dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu; dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
 • dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z postawioną diagnozą;
 • określa działanie czynników fizykalnych na organizm człowieka, uwzględniając wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania;
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu z wykorzystaniem czynników fizykalnych;
 • udziela porad w zakresie pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu w warunkach domowych. 


2. WYKONYWANIE ZABIEGÓW UPĘKSZAJĄCYCH TWARZY:

ABSOLWENT: 

 • przestrzega zasad korygowania kształtu i elementów twarzy; przeprowadza analizę kolorystyczną typu urody klienta;
 • przygotowuje klienta do wykonywania określonych zabiegów upiększających twarzy;
 • dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem upiększającym twarzy, szyi i dekoltu; 
 • dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu; 
 • dobiera i stosuje preparaty kosmetyczne do wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu; 
 • określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu; 
 • dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu; 
 • wykonuje zabiegi upiększające twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z potrzebami klienta; 
 • stosuje aparaturę specjalistyczną podczas wykonywania zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu; 
 • udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu w warunkach domowych.

ZAPISZ SIĘ