Liga Młodych Kreatorów 2018 "Marzanna"

6.02.2018

Tematem tegorocznych eliminacji Li­gi Mło­dych Kre­ato­rów 2018 była Marzanna. 

Ma­rzan­na to sło­wiań­ska bo­gi­ni sym­bo­li­zu­ją­ca zi­mę i śmierć. Przez część ba­da­czy uwa­ża­na za de­mo­na. We­dług sło­wiań­skich wie­rzeń śmierć Ma­rzan­ny wraz z koń­cem zi­my prze­ciw­sta­wia ją sym­bo­li­zu­ją­ce­mu wio­snę Ja­ry­le, któ­ry ro­dził się wraz z na­dej­ściem wio­sny.

Z tym tematem zmierzyły się uczennine z Technikum Fryzjerskiego. W konkursie ważny był ogólny wizerunek postaci. Interpertacje tego tematu były bardzo zróżnicowane. Jury brało pod uwagę fryzurę, makijaż i ubiór w tworzeniu obrazu Marzanny. 

W tej części konkursu przepustke do finału w Świętochłowicach otrzymały:

  • Agnieszka Gonciarczyk 
  • Natalia Kwartnik 
  • Paulina Zadora

Wyobraźnia młodych kreatorów była ogromna i niekończąca się w pomysłach, zobaczcie sami ...