Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice 90 lecie

Szkoły w Wadowicach

Nasze wybrane szkoły

Kształcimy w zawodach: technik logistyk, technologii odzieży, żywienia i usług gastronomicznych, technik masażysta, rachunkowości, opiekun medyczny, kasa wielozawodowa.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, bezpłatne prawo jazdy kat. B dla uczniów wywiązujących się z obowiązków szkolnych, a dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy:
specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do internetu, profesjonalną kadrę nauczycielską.

Szkoły w Wadowicach

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Nadbrzeżna 25B , 34-100 Wadowice

Aktualności Zobacz wszystkie »

Obóz wojskowy w Żywcu Moszczanicy

17.10.2017

Rajd integracyjny klas pierwszych - Leskowiec.

4.10.2017

Projekt "Zdobywamy Europejskie Doświadczenie"

30.09.2017

Nabór do szkół dla dorosłych nadal trwa!

14.09.2017

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

5.09.2017

Spotkanie z rodzicami pierwszych klas mundurowych

30.08.2017