Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Szkoły w Wadowicach


Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: fryzjer, kucharz, technik administracji, technik informatyk, technik logistyk, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych i klasach wielozawodowych.
Oferujemy: praktyki i staże zagraniczne dla uczniów w ramach projektów europejskich potwierdzone certyfikatem Europass, współpracę z pracodawcami, nowatorskie programy nauczania,
dodatkowe certyfikowane umiejętności, stypendia, specjalne zniżki na kursy ZDZ
Zapewniamy: profesjonalną kadrę nauczycielską, naukę w specjalistycznych i nowoczesnych pracowniach ze stałym dostępem do internetu.

Szkoły w Wadowicach

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Nadbrzeżna 25B , 34-100 Wadowice

Aktualności Zobacz wszystkie »

Pierwsze klasy w 5 Batalionie Dowodzenia w Krakowie

21.09.2018

Obóz szkoleniowy w Żywcu w Moszczanicy

14.09.2018

Spotkanie integracyjne klas pierwszych

10.09.2018

Pierwsze sukcesy ! Zawody sportowo-obronne w Krakowie

4.09.2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3.09.2018

Spotkanie rodziców klas mundurowych

27.08.2018