Wykaz szkół i kierunków kształcenia - wadowice

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Branżowa Szkoła I Stopnia

Fryzjer

50 zł

120 zł

Zapisz się

Klasa wielozawodowa

50 zł

120 zł

Kucharz

50 zł

120 zł

Technikum

Technik informatyk ze specjalnością e-sportową

50 zł

140 zł

Zapisz się

Technik logistyk - klasa mundurowa

50 zł

140 zł

Technik usług fryzjerskich

50 zł

140 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kształcenie ogólne

50 zł

250 zł

Zapisz się

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Technik usług kosmetycznych - FRK.04 (AU..)

50 zł

150 zł

Zapisz się