Wykaz szkół i kierunków kształcenia - wadowice

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Branżowa Szkoła I Stopnia

Klasa wielozawodowa

50 zł

120 zł

Zapisz się

Branżowa Szkoła II Stopnia

Technik elektryk - NOWOŚĆ

50 zł

180 zł

Zapisz się

Technik pojazdów samochodowych - NOWOŚĆ

50 zł

180 zł

Technik usług fryzjerskich - NOWOŚĆ

50 zł

180 zł

Technikum

Technik informatyk ze specjalnością e-sportową

50 zł

140 zł

Zapisz się

Technik logistyk - klasa mundurowa

50 zł

140 zł

Technik usług fryzjerskich

50 zł

140 zł

Szkoła Policealna

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - NOWOŚĆ

50 zł

200 zł

Zapisz się

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kształcenie ogólne

50 zł

180 zł

Zapisz się

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Technik usług kosmetycznych

50 zł

170 zł

Zapisz się