TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 

 symbol zawodu (514207)

Okres nauczania: 2 lata (4 semestry)

System nauczania: zaoczny

 

Technik usług kosmetycznych - jest to zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca, pomoc w tworzeniu ładnego zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia człowieka. W czasie nauki słuchacze zapoznają się z wiadomościami z wielu dziedzin medycznych, a szczególnie z zakresu kosmetyki oraz opanowują praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów kosmetycznych. Uczą się zastosowania preparatów, materiałów i urządzeń niezbędnych w kosmetyce, a także przygotowują się do komunikacji interpersonalnej.

Kwalifikacje: wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (FRK.04) 
                          

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej,
  • udzielania porad kosmetycznych,
  • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
  • wykonywanie zabiegów w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej,
  • wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych,
  • udzielanie porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej,
  • zaznajomienie klientów z najnowszymi osiągnięciami medycyny estetycznej,
  • dobór kosmetyków i zabiegów dla różnych rodzajów cery i skóry.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:

  • etap pisemny,
  • etap praktyczny.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

 

 

ZAPISZ SIĘ