Teleinformatyk

TECHNIK TELEINFORMATYK
Z INNOWACJĄ E-SPORTOWĄ

Okres nauczania:    5 lat 

System nauczania: dzienny

ZAPISZ SIĘ

Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Praca w zawodzie technik teleinformatyk stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Obecnie obserwuje się ciągły wzrost zapotrzebowania na specjalistów z branży IT. Technik teleinformatyk znajdzie zatrudnienie w firmach korzystających z elektronicznej informacji, świadczących usługi w zakresie telekomunikacji, teleinformatyki oraz informatyki, projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz sieciowe a także w firmach montujących, sprzedających i serwisujących urządzenia komputerowe i sieciowe.

Do zadań technika teleinformatyka należy chociażby projektowanie prostych sieci komputerowych oraz administrowanie sieciami teleinformatycznymi.

 

 Absolwenci technikum teleinformatycznego mogą wykonywać prace na stanowiskach:

  • monterów i wykonawców urządzeń i sieci teleinformatycznych, 
  • konserwatorów i serwisantów urządzeń komputerowych i systemów teleinformatycznych, 
  • sprzedawców sprzętu i usług komputerowych, 
  • projektantów i administratorów sieci komputerowych, 
  • techników ds. utrzymania sieci komputerowych i zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

 

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie:

  • INF.07. - Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi,
  • INF.08. - Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

 

ZAPISZ SIĘ