Zakończenie szkolenia w 5 Batalionie Dowodzenia w Rząsce

31.05.2019

Zakończenie intensywnego szkolenia w 5 Batalion Dowodzenia w Rząsce. Apel z wręczeniem certyfikatów dla wszystkich uczestników. 

Musztra, szkolenie bojowe, rozpoznanie wojskowe i terenoznawstwo, zakładanie miny, przeszukiwanie osoby zatrzymanej oraz pojazdów, szkolenie medyczne, walka wręcz , postawy strzeleckie, ładowanie i wymiany magazynków, strzelanie na 50 m z użyciem trenażera CYKLOP z broni Beryl, BHP, Zielona taktyka, maskowanie, okopywanie, integracja z kadetami z innych Szkół...

Trud, zmęczenie, zimno, brudno, ciężko, pod górkę - ale dzięki takim wyzwaniom stajemy się lepsi, mocniejsi, sprawniejsi !

Pokazujemy, że chcemy wychodzić ze strefy komfortu, by być lepszą wersją Siebie !

A do tego zakwaterowanie na kompanii i poznanie życia wojskowego - pełnienie służby, dbanie o czystość, ład i porządek czyli nauka zasad i obowiązków.

Serdecznie dziękujemy wszystkim instruktorom za poświęcony czas, wysiłek i zaangażowanie.