Terminy egzaminów zawodowych

18.06.2020

 

Terminy egzaminów zawodowych

 

  1. 22 czerwca (poniedziałek) część praktyczna (model d-dokumentacja) dla:

Godz.9:00 – kwalifikacja AU.22 – klasa IILa i IILb

                      Kwalifikacja AU.68 – Szkoła Policealna – technik administracji

Godz.13:00 – kwalifikacja AU.61 – Szkoła Policealna – technik usług kosmetycznych

                        Kwalifikacja A.32 – absolwenci klasy technik logistyk

Godz.16:00 – kwalifikacja A.30 – absolwenci klasy technik logistyk

 

  1. 23 czerwca (wtorek) część pisemna dla:

Godz.10:00 – kwalifikacja EE.08 – klasa IIIi

                        Kwalifikacja AU.22 – klasa IILa i IILb

                        Kwalifikacja BD.04 – klasa IIIB szkoła branżowa

                        Kwalifikacja MG.18 – klasa IIIB – szkoła Branżowa

                        Kwalifikacja MG.19 – klasa IIIB – szkoła branżowa

                        Kwalifikacja AU.68 – Szkoła Policealna – technik administracji

Godz.12:00 – Kwalifikacja AU.21 – klasa IIIF (technikum) i klasa IIIB (szkoła branżowa)

Godz.14:00 – kwalifikacja AU.62 – klasa II szkoła policealna i KKZ

 

  1. 27 czerwca (sobota) część praktyczna (model w – wykonanie)

Godz.8:00 i 12:00 i 16:00 – kwalifikacja AU.62 – klasa II szkoła policealna i KKZ

 

  1. 2 lipca (czwartek)- część praktyczna (model W – wykonanie)

Godz.9:00 – kwalifikacja AU.21 – klasa IIIB szkoła Branżowa

Godz.15:00 – kwalifikacja AU.21 – klasa IIIF

 

  1. 3 lipca (piątek)- część praktyczna (model W – wykonanie)

Godz.9:00 – kwalifikacja AU.21 – klasa IIIF

Godz.16:00 – kwalifikacja EE.08 – klasa III i

  1. 4 lipca (sobota)- część praktyczna (model W – wykonanie)

Godz.8:00 – kwalifikacja EE.08 – klasa IIIi

Godz.12:00 – kwalifikacja EE.08 – klasa III i

Godz.16:00 – kwalifikacja EE.08 – klasa III i

 

Listy zdających z miejscem zdawania i dokładne przyporządkowanie osób do zmian egzaminu AU.21, AU.62, EE.08 są wywieszone w szkole na tablicy ogłoszeń.