Skrócenie czasu pracy sekretariatu szkoły 07.07

7.07.2021

UWAGA WAŻNE!

informujemy, że w dniu dzisiejszym czas pracy sekretariatu zostaje skrócony

do 14.00 ze względu na występowanie wysokich temperatur spowodowanych warunkami atmosferycznymi.