Plan lekcji szkół zaocznych 2020/2021

Plan zajęć dla szkół dla Dorosłych w Wadowicach na rok szkolny 2021/2022 w przygotowaniu.