AU.62 - WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH CIAŁA, DŁONI i STÓP

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

AU.62 WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH CIAŁA, DŁONI i STÓP

WYODRĘBNIONY W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (514207) 

Okres nauczania: 1 rok (2 semestry)

System nauczania: zaoczny

 

Technik usług kosmetycznych jest to zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca, pomoc w tworzeniu ładnego zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia człowieka. Słuchacze uczą się zastosowania preparatów, materiałów i urządzeń niezbędnych w kosmetyce. W czasie nauki zapoznają się z wiadomościami z wielu dziedzin medycznych, a szczególnie z zakresu kosmetyki oraz opanowują praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów kosmetycznych. 

Kursy skierowane są do osób zainteresowanych uzyskiwaniem nowego zawodu lub uzupełnianiem wiedzy zawodowej. Nasz szkoła stawia na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności.

Słuchacz, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy otrzymuje zaświadczenie ukończenia tego kursu. Umożliwia mu to przystąpienie do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w tym zawodzie. Natomiast ukończenie obu kwalifikacji AU. 61 ( Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy) i AU. 62  ( Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp ) oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie umożliwia otrzymanie tytułu technik usług kosmetycznych.

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała

Słuchacz:

 • dobiera metody diagnozy stanu skóry;
 • przygotowuje klienta do określonego zabiegu kosmetycznego ciała;
 • określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów upiększających ciała;
 • dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem kosmetycznym ciała;
 • przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 • dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów kosmetycznych ciała;
 • dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania określonych zabiegów kosmetycznych ciała;
 • dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała;
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała zgodnie z postawioną diagnozą;
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne ciała z wykorzystaniem czynników fizykalnych;
 • stosuje aparaturę specjalistyczną podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych ciała;
 • udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych ciała w warunkach domowych.

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp

Słuchacz:

 • określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
 • dobiera i stosuje preparaty kosmetyczne do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
 • dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
 • dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem kosmetycznym dłoni i stóp;
 • dobiera i stosuje aparaturę, narzędzia i przybory do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp;
 • dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów upiększających dłoni i stóp;
 • wykonuje zabiegi upiększające dłoni i stóp zgodnie z potrzebami klienta;
 • udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp w warunkach domowych.

Możliwość zatrudnienia:

 • gabinety odnowy biologicznej
 • gabinety kosmetyczne
 • salony piękności
 • studiach wizażu i paznokci
 • firmach kosmetycznych
 • ośrodki welness & SPA
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

 

ZAPISZ SIĘ